KOMUNIKAT NR 2 z dnia 12.07.2022 r.

Basen Kąpielowy RFG SA mieszczący się w Jastrzębiu Gmina Poraj informuje, że w dniu 06 lipca 2022 roku zostały przeprowadzone przez Laboratorium SGS Pszczyna badania jakości wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016)
Wszystkie parametry wody są zgodne z normami.

Kierownik OW Leśna Radość
Maj Tomasz